Bangladeshi Last Names & Surnames with Meanings

Most Common Bangladeshi Last Names & Surnames with Meanings

Last Updated on April 21, 2023 by Team FinderWheel

Are you looking for the most common and rare Bangladeshi Surname? Find here are the list of cool, unique, and most popular Bangladeshi family names with meanings. 

Top 10 Most Popular Last Names in Bangladesh

Here is the list of the top 10 last names for baby boys, girls, and families in Bangladesh.

 1. Sheikh
 2. Habiba
 3. Abu Taher
 4. Akash
 5. Tahsin
 6. Banik
 7. Ahmed
 8. Huda
 9. Momin
 10. Sagar

List of Common Bangladesh Last Names with Meanings

Find here a list of the most common and famous Bangladesh surnames for baby boys, girls, and families. Go ahead and pick one that you think will work best last name for you.

 1. Haider
 2. Happy
 3. Mawa
 4. Sadia
 5. Ritu
 6. Yasmin
 7. Easmin
 8. Rahat
 9. Rimi
 10. Ashraf
 11. Bari
 12. Jewel
 13. Nahar
 14. Mozumder
 15. Siddik
 16. Liza
 17. Rasel
 18. Nath
 19. Mahamud
 20. Shaon
 21. Pal
 22. Sardar
 23. Salam
 24. Deb
 25. Bappy
 26. Gomes
 27. Khan
 28. Abdullah
 29. Zaman
 30. Masum
 31. Raju
 32. Islam
 33. Moniruzzaman
 34. Moni
 35. Ullah
 36. Nishat
 37. Akram
 38. Sikder
 39. Kamrunnahar
 40. Siam
 41. Pramanik
 42. Salma
 43. Sathi
 44. Chakraborty
 45. Khatun
 46. Sarwar
 47. Miah
 48. Dey
 49. Hridoy
 50. Mim
 51. Ara
 52. Ridoy
 53. Hafsa
 54. Asha
 55. Mollah
 56. Alamgir
 57. Mollik
 58. Khanum
 59. Al Mamun
 60. Mannan
 61. Akhi
 62. Zakaria
 63. Manik
 64. Popy
 65. Dash
 66. Arif
 67. Naher
 68. Rahim
 69. Ferdous
 70. Hira
 71. Matin
 72. Gani
 73. Afrin
 74. Munni
 75. Barman
 76. Sarmin
 77. Farzana
 78. Roy
 79. Singha
 80. Shaikh
 81. Biswas
 82. Huq
 83. Sarkar
 84. Molla
 85. Jakaria
 86. Akanda
 87. Rahaman
 88. Khandaker
 89. Hanif
 90. Farhad
 91. Farid
 92. Hasan
 93. Sohan
 94. Habibullah
 95. Tamanna
 96. Latif
 97. Eva
 98. Haq
 99. Rayhan
 100. Anwar
 101. Khadija
 102. Shil
 103. Rashid
 104. Noman
 105. Joy
 106. Sayeed
 107. Meem
 108. Fatima
 109. Azim
 110. Shila
 111. Chy
 112. Awal
 113. Emon
 114. Majumder
 115. Shikder
 116. Bala
 117. Mostafa
 118. Hosen
 119. Raj
 120. Morshed
 121. Barua
 122. Bithi
 123. Billah
 124. Arafat
 125. Limon
 126. Shihab
 127. Hamid
 128. Shekh
 129. Mitu
 130. Saha
 131. Sutradhar
 132. Nur
 133. Asaduzzaman
 134. Monir
 135. Shanta
 136. Jaman
 137. Arefin
 138. Babu
 139. Saifullah
 140. Rajib
 141. Alom
 142. Faisal
 143. Akter
 144. Bristy
 145. Faysal
 146. Sharma
 147. Naim
 148. Rupa
 149. Hassan
 150. Fahad
 151. Noor
 152. Shanto
 153. Mou
 154. Malek
 155. Bhai
 156. Mamun
 157. Yousuf
 158. Ahammad
 159. Rahima
 160. Jui
 161. Al-Mamun
 162. Sakib
 163. Sumon
 164. Tabassum
 165. Hossen
 166. Salauddin
 167. Ray
 168. Mahbub
 169. Afroz
 170. Faruq
 171. Dewan
 172. Faruk
 173. Alim
 174. Alauddin
 175. Parvin
 176. Toma
 177. Mohiuddin
 178. Abu Raihan
 179. Fahim
 180. Sultan
 181. Mahmood
 182. Sohag
 183. Kaium
 184. Sen
 185. Nahid
 186. Sarder
 187. Salim
 188. Haque
 189. Sabbir
 190. Shovon
 191. Shaheen
 192. Rakib
 193. Laboni
 194. Shawon
 195. Badsha
 196. Shakil
 197. Hannan
 198. Mostofa
 199. Gazi
 200. Azam
 201. Shohag
 202. Munna
 203. Kibria
 204. Reza
 205. Asif
 206. Hakim
 207. Aziz
 208. Azad
 209. Roni
 210. Urmi
 211. Mirza
 212. Anik
 213. Keya
 214. Akhtar
 215. Hasanuzzaman
 216. Rifat
 217. Nayem
 218. Ferdousi
 219. Bhuyan
 220. Anam
 221. Kazi
 222. Ghosh
 223. Parvez
 224. Barai
 225. Salahuddin
 226. Rafi
 227. Halima
 228. Begum
 229. Patwary
 230. Hoq
 231. Talukder
 232. Choudhury
 233. Shamim
 234. Akbar
 235. Mohsin
 236. Rani
 237. Nesa
 238. Raihan
 239. Rumi
 240. Halim
 241. Solaiman
 242. Al Mahmud
 243. Kamal
 244. Nasrin
 245. Halder
 246. Milon
 247. Ema
 248. Karim
 249. Nayeem
 250. Abu Hanif
 251. Jahan
 252. Imran
 253. Mondal
 254. Mazumder
 255. Pranto
 256. Rana
 257. Suma
 258. Howlader
 259. Liton
 260. Runa
 261. Rabbani
 262. Al-Amin
 263. Marma
 264. Mridha
 265. Iqbal
 266. Das
 267. Shahin
 268. Shuvo
 269. Chandra
 270. Mandal
 271. Ferdaus
 272. Sarker
 273. Husain
 274. Basak
 275. Fakir
 276. Sohel
 277. Asma
 278. Imam
 279. Ahammed
 280. Yeasmin
 281. Banu
 282. Kundu
 283. Rozario
 284. Kader
 285. Ahasan
 286. Mallick
 287. Arman
 288. Kamruzzaman
 289. Aktar
 290. Ismail
 291. Jesmin
 292. Uddin
 293. Razzak
 294. Datta
 295. Tasnim
 296. Mondol
 297. Tanvir
 298. Ahsan
 299. Hossan
 300. Kobir
 301. Jalil
 302. Mehedi
 303. Rabby
 304. Kulsum
 305. Kabir
 306. Khadiza
 307. Tuhin
 308. Anika
 309. Rubel
 310. Faruque
 311. Kadir
 312. Tonmoy
 313. Sharmin
 314. Gupta
 315. Ahmad
 316. Ashik
 317. Mitra
 318. Shams
 319. Ripon
 320. Bhuiyan
 321. Hasnat
 322. Bhattacharjee
 323. Rima
 324. Rony
 325. Kashem
 326. Ripa
 327. Shaha
 328. Naznin
 329. Goni
 330. Sajib
 331. Khanam
 332. Baidya
 333. Akthar
 334. Siddika
 335. Maruf
 336. Rabbi
 337. Hosain
 338. Rouf
 339. Mukta
 340. Aklima
 341. Nipa
 342. Dutta
 343. Sagor
 344. Rabeya
 345. Ruma
 346. Tania
 347. Uzzaman
 348. Himel
 349. Elahi
 350. Abu Sayed
 351. Hoque
 352. Mir
 353. Mia
 354. Adhikary
 355. Sabina
 356. Ali
 357. Yesmin
 358. Ahmmed
 359. Samad
 360. Sonia
 361. Akhter
 362. Saleh
 363. Murad
 364. Fatema
 365. Adnan
 366. Ibrahim
 367. Al Noman
 368. Jahangir
 369. Sattar
 370. Abedin
 371. Mimi
 372. Kawsar
 373. Nabi
 374. Mahmuda
 375. Akther
 376. Siddiqui
 377. Abir
 378. Munshi
 379. Kalam
 380. Apu
 381. Khalil
 382. Shahriar
 383. Shakib
 384. Hasib
 385. Amin
 386. Pervin
 387. Farhana
 388. Shah
 389. Basar
 390. Helal
 391. Hossin
 392. Talukdar
 393. Khanom
 394. Zannat
 395. Bashar
 396. Chowdhury
 397. Masud
 398. Jony
 399. Lima
 400. Alam
 401. Ahamad
 402. Tushar
 403. Abu Rayhan
 404. Hossain
 405. Ahad
 406. Robin
 407. Hosan
 408. Abu
 409. Mohammad
 410. Rashed
 411. Dhar
 412. Bhowmik
 413. Rahman
 414. Siddique
 415. Jamil
 416. Farjana
 417. Mahmud
 418. Zahan
 419. Hussain
 420. Sumi
 421. Sharif
 422. Monira
 423. Mohammed
 424. Jannat
 425. Chakma
 426. Habib
 427. Debnath
 428. Alamin
 429. Nuruzzaman
 430. Taslima
 431. Ahamed
 432. Sultana
 433. Anjum
 434. Karmakar
 435. Al Amin

Last Names in Bangladesh Starting with A-Z Letters

We hope you found the most popular last names you are interested in and, follow the links for further information. We’ll go through all of our most popular surnames in alphabetical order.

Bangladesh Last Names Starting with A Bangladesh Last Names Starting with N
Bangladesh Last Names Starting with B Bangladesh Last Names Starting with O
Bangladesh Last Names Starting with C Bangladesh Last Names Starting with P
Bangladesh Last Names Starting with D Bangladesh Last Names Starting with Q
Bangladesh Last Names Starting with E Bangladesh Last Names Starting with R
Bangladesh Last Names Starting with F Bangladesh Last Names Starting with S
Bangladesh Last Names Starting with G Bangladesh Last Names Starting with T
Bangladesh Last Names Starting with H Bangladesh Last Names Starting with U
Bangladesh Last Names Starting with I Bangladesh Last Names Starting with V
Bangladesh Last Names Starting with K Bangladesh Last Names Starting with W
Bangladesh Last Names Starting with K Bangladesh Last Names Starting with X
Bangladesh Last Names Starting with L Bangladesh Last Names Starting with Y
Bangladesh Last Names Starting with M Bangladesh Last Names Starting with Z

Most Common Last Names by Country of Origin

Here we have listed thousands of surnames from around the world. You’re bound to find the origin of your last name here!