Hong Kong Last Names & Surnames with Meanings

Most Common Hong Kong Last Names & Surnames with Meanings

Last Updated on April 22, 2023 by Team FinderWheel

Are you looking for the most common and rare Hong kong Surname? Find here are the list of cool, unique, and most popular Hong Kong family names with meanings. 

Top 10 Most Popular Last Names in Hong Kong

Here is the list of the top 10 last names for baby boys, girls, and families in Hong Kong.

 1. Dong
 2. Han
 3. Kong
 4. Pang
 5. Si
 6. Luo
 7. Fok
 8. Yeung
 9. Mak
 10. Wai

List of Common Hong Kong Last Names with Meanings

Find here a list of the most common and famous Hong Kong surnames for baby boys, girls, and families. Go ahead and pick one that you think will work best last name for you.

 1. Xiong
 2. Choy
 3. Guan
 4. Hu
 5. Yi
 6. Kwok
 7. Tse
 8. Cheang
 9. Chu
 10. Peng
 11. Hou
 12. Song
 13. Chai
 14. Feng
 15. Hei
 16. Yick
 17. Zheng
 18. Jia
 19. Cho
 20. Mao
 21. Chao
 22. Kan
 23. Miao
 24. Chong
 25. Yu
 26. Shum
 27. Liu
 28. Wang
 29. Luk
 30. Lei
 31. Teng
 32. Chin
 33. Yan
 34. Guo
 35. Gao
 36. Wong
 37. Hwang
 38. Ho
 39. Shen
 40. Woo
 41. Lou
 42. Qi
 43. Ngan
 44. Man
 45. Cao
 46. Or
 47. An
 48. Sze
 49. Lee
 50. Xu
 51. Au-Yeung
 52. Yiu
 53. Nip
 54. To
 55. Ren
 56. Ye
 57. Ying
 58. Cui
 59. Zhuang
 60. Au
 61. Zhang
 62. Lin
 63. Chi
 64. Fu
 65. Yun
 66. She
 67. Xing
 68. Tao
 69. Huang
 70. Chui
 71. Kwong
 72. Fong
 73. Kung
 74. Choi
 75. Xiao
 76. Wa
 77. Law
 78. Mahtani
 79. Gong
 80. Suen
 81. Ching
 82. Shin
 83. Chow
 84. Lim
 85. Lam
 86. Che
 87. Kam
 88. Pak
 89. Li
 90. Zou
 91. Shao
 92. Lan
 93. Zhu
 94. Shu
 95. Hao
 96. Mo
 97. Ko
 98. James
 99. Zhao
 100. Kang
 101. Ou
 102. Pun
 103. Lai
 104. Ip
 105. Mok
 106. Kwan
 107. Seto
 108. Chiu
 109. Tam
 110. Lau
 111. Cheng
 112. Tsui
 113. Ke
 114. Koo
 115. Yung
 116. Wan
 117. Sui
 118. Qin
 119. Chuk
 120. Ngai
 121. Ni
 122. Zeng
 123. So
 124. Wu
 125. Chan
 126. Auyeung
 127. Su
 128. Sim
 129. Tu
 130. Sun
 131. Ning
 132. Tso
 133. Gu
 134. Shiu
 135. Jung
 136. Szeto
 137. Ji
 138. Lung
 139. Fang
 140. Chun
 141. Tan
 142. Tung
 143. Ng
 144. Yin
 145. Pan
 146. Qiu
 147. Yuen
 148. Yum
 149. Xia
 150. Pong
 151. Kei
 152. Xiang
 153. Xie
 154. Yee
 155. Jiang
 156. Xue
 157. Tsoi
 158. Huen
 159. Chou
 160. Tong
 161. Dai
 162. Jin
 163. Sheng
 164. Yam
 165. Hui
 166. Lok
 167. Hong
 168. Zhou
 169. Hon
 170. Lo
 171. Cheuk
 172. Ma
 173. Heung
 174. Hang
 175. Siu
 176. Ding
 177. Fan
 178. Qian
 179. Chang
 180. Yim
 181. Yao
 182. Shui
 183. Yuan
 184. Duan
 185. Weng
 186. Fung
 187. Wei
 188. Liang
 189. Chung
 190. Meng
 191. Ku
 192. Shi
 193. Ling
 194. Yip
 195. Wo
 196. Keung
 197. Rao
 198. Chen
 199. Hua
 200. Qu
 201. Mou
 202. Tian
 203. Chau
 204. Kim
 205. Hung
 206. Cheung
 207. Tai
 208. Chuen
 209. Daswani
 210. Ge
 211. Wen
 212. Yeo
 213. Shek
 214. You
 215. Sha
 216. Bao
 217. Lao
 218. Ming
 219. Yue
 220. Lui
 221. Zhong
 222. Deng
 223. Cai
 224. Yang
 225. Liao
 226. Gan
 227. Ting
 228. Poon
 229. He
 230. Tang
 231. Sin
 232. Lu
 233. Tsang
 234. Tseung

Last Names in Hong Kong Starting with A-Z Letters

We hope you found the most popular last names you are interested in and, follow the links for further information. We’ll go through all of our most popular surnames in alphabetical order.

Hong Kong Last Names Starting with A Hong Kong Last Names Starting with N
Hong Kong Last Names Starting with B Hong Kong Last Names Starting with O
Hong Kong Last Names Starting with C Hong Kong Last Names Starting with P
Hong Kong Last Names Starting with D Hong Kong Last Names Starting with Q
Hong Kong Last Names Starting with E Hong Kong Last Names Starting with R
Hong Kong Last Names Starting with F Hong Kong Last Names Starting with S
Hong Kong Last Names Starting with G Hong Kong Last Names Starting with T
Hong Kong Last Names Starting with H Hong Kong Last Names Starting with U
Hong Kong Last Names Starting with I Hong Kong Last Names Starting with V
Hong Kong Last Names Starting with K Hong Kong Last Names Starting with W
Hong Kong Last Names Starting with K Hong Kong Last Names Starting with X
Hong Kong Last Names Starting with L Hong Kong Last Names Starting with Y
Hong Kong Last Names Starting with M Hong Kong Last Names Starting with Z

Most Common Last Names by Country of Origin

Here we have listed thousands of surnames from around the world. You’re bound to find the origin of your last name here!