Malaysian Last Names & Surnames with Meanings

Most Common Malaysia Last Names & Surnames with Meanings

Last Updated on April 22, 2023 by Team FinderWheel

Are you looking for the most common and rare Malaysian Surname? Find here are the list of cool, unique, and most popular Malaysian family names with meanings. 

Top 10 Most Popular Last Names in Malaysia

Here is the list of the top 10 last names for baby boys, girls, and families in Malaysia.

 1. Bin Basir
 2. Binti Amir
 3. Bin Yasin
 4. Binti Sidek
 5. Ngah
 6. Bin Khairuddin
 7. Noor
 8. Bin Saari
 9. Bin Rosman
 10. Bin Ariffin

List of Common Malaysian  Last Names with Meanings

Find here a list of the most common and famous Malaysian surnames for baby boys, girls, and families. Go ahead and pick one that you think will work best last name for you.

 1. Zaman
 2. Said
 3. Bin Zakaria
 4. Wan
 5. Binti Samsuri
 6. Bin Abu Samah
 7. Pua
 8. Binti Arifin
 9. Long
 10. Ngu
 11. Lee
 12. Bin Darus
 13. Bin Abu Bakar
 14. Kumar
 15. Bahari
 16. Latif
 17. Bin Rosli
 18. Hor
 19. Binti Yahaya
 20. Najib
 21. Rais
 22. Binti Kamal
 23. Binti Sharif
 24. Rosdi
 25. Tang
 26. Binti Hashim
 27. Teoh
 28. Yussof
 29. Binti Hanafi
 30. Then
 31. Binti Rahmat
 32. Binti Jalil
 33. Kow
 34. Ghazali
 35. Bin Zulkefli
 36. Shukri
 37. Binti Dahlan
 38. Jais
 39. Binti Bakar
 40. Bin Baharudin
 41. Yeap
 42. Choo
 43. Idris
 44. Bin Bahari
 45. Yu
 46. See
 47. Bin Abidin
 48. Soon
 49. Binti Amin
 50. Binti Man
 51. Zamri
 52. Keong
 53. Bin Kamal
 54. Bin Hasim
 55. Bin Hamid
 56. Malek
 57. Bin Abdul Majid
 58. Ibrahim
 59. Binti Isa
 60. Bin Ali
 61. Ngo
 62. Khairi
 63. Abd Aziz
 64. Bin Amin
 65. Bin Yaakub
 66. Abdul
 67. Bin Abu Hassan
 68. Bin Amir
 69. Ridzuan
 70. Binti Ramly
 71. Kasim
 72. Hee
 73. Wang
 74. Zainudin
 75. Bin Halim
 76. Lu
 77. Bin Johari
 78. Hasan
 79. Au
 80. Yoong
 81. Bin Abdul Ghani
 82. Bin Jamal
 83. Raman
 84. Bin Isa
 85. Siong
 86. Binti Ariffin
 87. Voon
 88. Oon
 89. Dali
 90. Mohammad
 91. Ong
 92. Rashid
 93. Bin Razali
 94. Zainal
 95. Lye
 96. Fadzil
 97. Bin Anuar
 98. Karim
 99. Ping
 100. Hadi
 101. Bin Ghazali
 102. Mahmood
 103. Bin Ghani
 104. Nazri
 105. Sidek
 106. Fong
 107. Man
 108. Che
 109. Liaw
 110. Othman
 111. Bin Arshad
 112. Bin Mohamed
 113. Bin Baharuddin
 114. Bin Idris
 115. Hamzah
 116. Pang
 117. Hanafiah
 118. Zaki
 119. Bin Umar
 120. Siew
 121. Yang
 122. Binti Azhar
 123. Bin Mustafa
 124. Binti Mansor
 125. Bin Mohammed
 126. Bin Yacob
 127. Bin Embong
 128. Lan
 129. Ghani
 130. Bin Hussin
 131. Bin Mahmood
 132. Rani
 133. Binti Romli
 134. Mas
 135. Bin Sulaiman
 136. Som
 137. Bin Rusli
 138. Bin Rahman
 139. Binti Nazri
 140. Binti Mamat
 141. Lam
 142. Noh
 143. Binti Hamid
 144. Teng
 145. Mamat
 146. Bin Seman
 147. Soo
 148. Binti Razak
 149. Seow
 150. Bin Suhaimi
 151. Binti Ghazali
 152. Haron
 153. Akhir
 154. Harun
 155. Abu Bakar
 156. Aw
 157. Bin Abdul Rashid
 158. Binti Baharom
 159. Bin Abdul Aziz
 160. Rizal
 161. Binti Musa
 162. Bin Ahmad
 163. Bin Fauzi
 164. Marzuki
 165. Tong
 166. Joseph
 167. Bin Abdul Karim
 168. Samsudin
 169. Sin
 170. Manan
 171. Khong
 172. Suppiah
 173. Bin Mazlan
 174. Bin Taib
 175. John
 176. Musa
 177. James
 178. Chuah
 179. Muda
 180. Bin Latif
 181. Asri
 182. Chiew
 183. Binti Saad
 184. Tan
 185. Bin Bujang
 186. Nizam
 187. Chan
 188. Binti Wahid
 189. Adnan
 190. Sim
 191. Binti Darus
 192. Jaafar
 193. Binti Bakri
 194. Binti Amat
 195. Bin Husin
 196. Binti Mahmud
 197. Sia
 198. Binti Embong
 199. Salleh
 200. Hussin
 201. Bin Zainol
 202. Binti Majid
 203. Chow
 204. Bin Yusof
 205. Bin Jamaluddin
 206. Aziz
 207. Binti Ayub
 208. Yeow
 209. Bin Kamarudin
 210. Too
 211. Bin Abd Majid
 212. Alias
 213. Lin
 214. Teh
 215. Jok
 216. Taha
 217. Tey
 218. Ani
 219. Bin Abu Seman
 220. Zubir
 221. Rodzi
 222. Bakar
 223. Hussain
 224. Abidin
 225. Manaf
 226. Bin Alias
 227. Binti Ghani
 228. Binti Yaakob
 229. Bin Man
 230. Seah
 231. Kong
 232. Chew
 233. Bin Samsuddin
 234. Binti Chik
 235. Bin Sazali
 236. Bin Shuib
 237. Phoon
 238. Yeo
 239. Binti Mohammad
 240. Jau
 241. Bin Fadzil
 242. Binti Tahir
 243. Binti Ali
 244. Kamaruddin
 245. Binti Hasan
 246. Bin Abd Wahab
 247. Bin Wahid
 248. Binti Mustapha
 249. Mun
 250. Bin Mohammad
 251. Mok
 252. Binti Ramlee
 253. Jusoh
 254. Wai
 255. Devi
 256. Thien
 257. Khir
 258. Kechik
 259. Michael
 260. Binti Shamsuddin
 261. Din
 262. Bin Yusoff
 263. Binti Sudin
 264. Bin Kamaruzaman
 265. Bin Abdul Rahim
 266. Binti Hamdan
 267. Binti Saat
 268. Yeoh
 269. Samad
 270. Bin Abdul Rani
 271. Bin Dollah
 272. Binti Arshad
 273. Cheong
 274. Bin Sahari
 275. Choy
 276. Lian
 277. Saleh
 278. Huat
 279. Binti Abdul
 280. Bin Husain
 281. Suhaimi
 282. Bin Osman
 283. Binti Deraman
 284. Salim
 285. Bin Aziz
 286. Binti Hasim
 287. Chin
 288. Krishnan
 289. Bin Abd Latif
 290. Amat
 291. Aris
 292. Khoo
 293. Zin
 294. Tam
 295. Bin Abd Rahim
 296. Bin Hussain
 297. Dan
 298. Bin Bakri
 299. Bin Kadir
 300. Ahmad
 301. Binti Sabri
 302. Lau
 303. Anuar
 304. Binti Aziz
 305. Nair
 306. Binti Mohammed
 307. Nawi
 308. Koay
 309. Bin Mustapha
 310. Hoo
 311. Roslan
 312. Boo
 313. Binti Puteh
 314. Bin Saad
 315. Bee
 316. Loo
 317. Binti Rashid
 318. Yazid
 319. Omar
 320. Bin Mamat
 321. Binti Adnan
 322. Binti Shaari
 323. Bin Jalil
 324. Arumugam
 325. Kadir
 326. Binti Yasin
 327. Yong
 328. Bin Noordin
 329. Mazlan
 330. Alwi
 331. George
 332. Bin Jusoh
 333. Shah
 334. Binti Khamis
 335. Wahid
 336. Azam
 337. Isa
 338. Bin Mokhtar
 339. Binti Kamarudin
 340. Hing
 341. Bin Abdul Malek
 342. Hoe
 343. Singh
 344. Yow
 345. Bin Samat
 346. Bin Rosdi
 347. Johnny
 348. Saat
 349. Bin Baharum
 350. Bin Sulong
 351. Bin Masri
 352. Soong
 353. Binti Hussain
 354. Moh
 355. Wahab
 356. Boon
 357. Bin Rashid
 358. Wu
 359. Binti Ayob
 360. Mohamed
 361. Toh
 362. Ishak
 363. Chun
 364. Yaacob
 365. Bin Azhar
 366. Binti Nordin
 367. Voo
 368. Koo
 369. How
 370. Bin Puteh
 371. Bin Aris
 372. Binti Mustafa
 373. Binti Jusoh
 374. Bin Harun
 375. Chia
 376. Bin Ramlee
 377. Jamil
 378. Binti Kadir
 379. Bin Sharif
 380. Binti Baharuddin
 381. Binti Rosli
 382. Rahim
 383. Manap
 384. Sani
 385. Bin Abd Kadir
 386. Ramli
 387. Bin Wahab
 388. Bin Azizan
 389. Bin Yunus
 390. Tajudin
 391. Zainuddin
 392. Fauzi
 393. Binti Selamat
 394. Mohamad
 395. Bin Saleh
 396. Arshad
 397. Bin Sidek
 398. Fuad
 399. Perumal
 400. Bin Shafie
 401. Binti Seman
 402. Bin Kassim
 403. Binti Zaini
 404. Binti Hussein
 405. Lew
 406. Leow
 407. Bin Abdul Samad
 408. Bin Muda
 409. Bin Abdul Razak
 410. Binti Samat
 411. Halim
 412. Hisham
 413. Bin Awang
 414. Ramasamy
 415. Binti Zahari
 416. Zahari
 417. Su
 418. Binti Zamri
 419. Bin Long
 420. Bin Salim
 421. Yuen
 422. Hashim
 423. Binti Bahari
 424. Noordin
 425. Binti Yahya
 426. Tahir
 427. Bin Selamat
 428. Yatim
 429. Bin Bakar
 430. Binti Umar
 431. Bin Hamdan
 432. Pauzi
 433. Binti Talib
 434. Muhammad
 435. Bin Shamsudin
 436. Chok
 437. Binti Sulaiman
 438. Kamil
 439. Husin
 440. Sah
 441. Bin Hamat
 442. Gopal
 443. Bin Mansor
 444. Shukor
 445. Hakim
 446. Bin Yusuf
 447. Binti Jamal
 448. Bin Zulkifli
 449. Loke
 450. Binti
 451. Bin Samad
 452. Loh
 453. Binti Nasir
 454. Binti Kamaruddin
 455. Sing
 456. Binti Muhammad
 457. Yip
 458. Bujang
 459. Binti Mahadi
 460. Razali
 461. Bin Chik
 462. Tee
 463. Binti Hussin
 464. Lim
 465. Sabri
 466. Yusof
 467. Binti Yaakub
 468. Ghafar
 469. Binti Abas
 470. Majid
 471. Pan
 472. Azhar
 473. Kho
 474. Bin Shariff
 475. Neoh
 476. Binti Husain
 477. Maniam
 478. Tarmizi
 479. Phang
 480. Liau
 481. Binti Samsudin
 482. Rawi
 483. Bin Othman
 484. Ching
 485. Binti Nawi
 486. Binti Aris
 487. Haris
 488. Bin Salleh
 489. Bin Azman
 490. Bin Abd Jalil
 491. Chung
 492. Binti Ishak
 493. Bin Daud
 494. Mahmud
 495. Jali
 496. Dom
 497. Binti Idris
 498. Binti Mazlan
 499. Binti Zulkefli
 500. Bin Marzuki
 501. Binti Amran
 502. Govindasamy
 503. Hua
 504. Chua
 505. Binti Zaidi
 506. Kok
 507. Kwan
 508. Binti Hassan
 509. Liew
 510. Binti Mohamed
 511. Foo
 512. Ooi
 513. Binti Salim
 514. Binti Abidin
 515. Lazim
 516. San
 517. Rejab
 518. Binti Jaffar
 519. Bin Ismail
 520. Yan
 521. Radzi
 522. Bin Zainudin
 523. Amin
 524. Mohammed
 525. Bin Haris
 526. Loi
 527. Leng
 528. Abu
 529. Binti Halim
 530. Binti Alias
 531. Bin Karim
 532. Bin Nasir
 533. Yee
 534. Binti Zainuddin
 535. William
 536. Bin Shamsuddin
 537. Yap
 538. Kassim
 539. Bin Ibrahim
 540. Basri
 541. Binti Hassim
 542. Binti Osman
 543. Ang
 544. Bin Samsudin
 545. Binti Othman
 546. Bin Rahmat
 547. Azizi
 548. Binti Shariff
 549. Seng
 550. Jamaludin
 551. Binti Zainon
 552. Nor
 553. Binti Kamis
 554. Poon
 555. Ariff
 556. Binti Johan
 557. Bin Majid
 558. Tai
 559. Binti Zainal
 560. Talib
 561. Bin Mat
 562. Yusuf
 563. Bin Baharom
 564. Binti Hamzah
 565. Tajuddin
 566. Binti Saari
 567. Abdullah
 568. Rasid
 569. Hui
 570. Bin Ramlan
 571. Binti Yacob
 572. Bin Kamaruddin
 573. Bin Buang
 574. Binti Omar
 575. Binti Basir
 576. Yunus
 577. Amran
 578. Ha
 579. Francis
 580. Binti Abu
 581. Kan
 582. Binti Anuar
 583. Latiff
 584. Bin Ramly
 585. Thomas
 586. Bin Jaffar
 587. Binti Ismail
 588. Daud
 589. Bin Abd Karim
 590. Binti Taib
 591. Bin Hanafi
 592. Binti Johari
 593. Bin Amat
 594. Bin Hashim
 595. Hew
 596. Beh
 597. Binti Jamaluddin
 598. Hiew
 599. Binti Ramli
 600. Esa
 601. Bin Muhamad
 602. Anwar
 603. Bin Hamzah
 604. Low
 605. Tiong
 606. Ding
 607. Bin Omar
 608. Johari
 609. Bin Sabri
 610. Nasir
 611. Ngau
 612. Shafie
 613. Sulaiman
 614. Bin Abdul Latif
 615. Ho
 616. Lai
 617. Tiew
 618. Song
 619. Bin Mohamad
 620. Binti Husin
 621. Kamal
 622. Bin Zamri
 623. Bin Said
 624. Awang
 625. Bin Zaidi
 626. Binti Mustapa
 627. Diah
 628. Muhamad
 629. Bin Mahat
 630. Siang
 631. Foong
 632. Binti Sazali
 633. Bin Jamil
 634. Bin Hassan
 635. Bin Samsuri
 636. Vun
 637. Bin Yaakob
 638. Bin Abdul Rahman
 639. Munusamy
 640. Bin Arifin
 641. Philip
 642. Liu
 643. Binti Ramlan
 644. Mak
 645. Oh
 646. Darus
 647. Hassan
 648. Woo
 649. Bin Ayob
 650. Binti Sani
 651. Ali
 652. Bakri
 653. Leong
 654. Bin Abd Hamid
 655. Taib
 656. Cheng
 657. Binti Shafie
 658. Bin Zainal
 659. Ku
 660. Zaini
 661. Mah
 662. Osman
 663. Kamarudin
 664. Binti Rahim
 665. Abd Rahman
 666. Peng
 667. Bin Shaari
 668. Binti Said
 669. Bin Muhammad
 670. Goh
 671. Bin Adam
 672. Siow
 673. Bin Abu
 674. Bin Azlan
 675. Binti Mahat
 676. Bin Abd Rahman
 677. Hamdan
 678. Binti Baharudin
 679. Han
 680. Raj
 681. Binti Adam
 682. Binti Jamil
 683. Azmi
 684. Bin Amran
 685. Bin Jantan
 686. Binti Saidin
 687. Min
 688. Jamal
 689. Looi
 690. Bin Kasim
 691. Chau
 692. Firdaus
 693. Bin Abu Hasan
 694. Peter
 695. Zawawi
 696. Bin Zainon
 697. Bin Khamis
 698. Law
 699. Gan
 700. Chai
 701. Chang
 702. Ros
 703. Binti Basri
 704. Binti Nayan
 705. Bin Abd Rashid
 706. Binti Jantan
 707. Mutalib
 708. Bin Abdul Halim
 709. Azman
 710. Bong
 711. Bin Basri
 712. Tay
 713. Meng
 714. Ismail
 715. Yin
 716. Tuan
 717. Samat
 718. Robert
 719. Poh
 720. Li
 721. Abas
 722. Samah
 723. Binti Salleh
 724. Bin Zahari
 725. Hong
 726. Razak
 727. Yew
 728. Bin Ngah
 729. Binti Ibrahim
 730. Zuki
 731. Mansor
 732. Eng
 733. Bin Ishak
 734. Hock
 735. Liong
 736. Hooi
 737. Binti Rosdi
 738. Yunos
 739. Bin Nazri
 740. Balakrishnan
 741. Naim
 742. Bin Din
 743. Binti Din
 744. Loong
 745. Sharif
 746. Bin Abdul Jalil
 747. Khalid
 748. Bin Abdul
 749. Bin Nordin
 750. Bin Abd Razak
 751. Binti Yusop
 752. Binti Fauzi
 753. Mat
 754. Bin Talib
 755. Binti Jaafar
 756. Zaidi
 757. Muniandy
 758. Bin Elias
 759. Binti Yusoff
 760. Kam
 761. Subramaniam
 762. Binti Samad
 763. Bin Abdullah
 764. Soh
 765. Tung
 766. Bin Atan
 767. Kiew
 768. Bin Romli
 769. Bin Mahmud
 770. Nawawi
 771. Malik
 772. Bin Nayan
 773. Bin Nawi
 774. Bin Yahaya
 775. Lok
 776. Chong
 777. Ariffin
 778. Desa
 779. Binti Zainudin
 780. Chu
 781. Bin Abas
 782. Shariff
 783. Ma
 784. Binti Marzuki
 785. Bin Saidin
 786. Sukri
 787. Binti Karim
 788. Bin Rahim
 789. Bin Razak
 790. Arifin
 791. Razi
 792. Khaw
 793. Binti Azizan
 794. Bin Yusop
 795. Bin Jaafar
 796. Binti Saleh
 797. Saidi
 798. Nazir
 799. Cheah
 800. Binti Muhamad
 801. Bin
 802. Piah
 803. Bin Sani
 804. Binti Ahmad
 805. Hanafi
 806. Yusoff
 807. Teo
 808. Binti Kassim
 809. David
 810. Binti Yusof
 811. Kang
 812. Yen
 813. Bin Hussein
 814. Bin Mustaffa
 815. Binti Suhaimi
 816. Quah
 817. Binti Yunus
 818. Yahaya
 819. Huang
 820. Saman
 821. Binti Buang
 822. Kim
 823. Zaid
 824. Khan
 825. Binti Wahab
 826. Chiam
 827. Tew
 828. Bin Abd Aziz
 829. Binti Daud
 830. Bin Sudin
 831. Choi
 832. Leo
 833. Yahya
 834. Rusli
 835. Binti Ngah
 836. Binti Muda
 837. Arif
 838. Ying
 839. Basir
 840. Phua
 841. Binti Atan
 842. Woon
 843. Bin Mustapa
 844. Bin Ayub
 845. Bin Kamis
 846. Heng
 847. Shim
 848. Zain
 849. Chiang
 850. Binti Zakaria
 851. Shaari
 852. Thong
 853. Wong
 854. Wei
 855. Bin Dahlan
 856. Bin Ruslan
 857. Kuan
 858. Binti Noordin
 859. Neo
 860. Binti Ruslan
 861. Bin Khalid
 862. Binti Haron
 863. Liow
 864. Binti Mahmood
 865. Yassin
 866. Bin Abd Halim
 867. Binti Mohamad
 868. Zulkifli
 869. Bin Abdul Kadir
 870. Adam
 871. Binti Mat
 872. Fung
 873. Binti Haris
 874. Fan
 875. Bin Abdul Manaf
 876. Hon
 877. Tsen
 878. Mustapha
 879. Latip
 880. Hoh
 881. Ting
 882. Binti Razali
 883. Anthony
 884. Binti Rusli
 885. Balan
 886. Saad
 887. Rosli
 888. Binti Khalid
 889. Seman
 890. Binti Azman
 891. Bin Abd Ghani
 892. Mustafa
 893. Yeong
 894. Binti Zulkifli
 895. Hafiz
 896. Binti Shamsudin
 897. Cha
 898. Kee
 899. Hamid
 900. Bin Azmi
 901. Binti Rahman
 902. Binti Sulong
 903. Bin Jamaludin
 904. Binti Kamaruzaman
 905. Chee
 906. Bin Hasan
 907. Faizal
 908. Khor
 909. Binti Jamaludin
 910. Mei
 911. Bin Haron
 912. Wee
 913. Bin Mahadi
 914. Chuan
 915. Gani
 916. Liang
 917. Martin
 918. Bin Yaacob
 919. Ng
 920. Binti Dollah
 921. Binti Aman
 922. Bin Deraman
 923. Bin Yahya
 924. Binti Bujang
 925. Binti Abdullah
 926. Jani
 927. Binti Mustaffa
 928. Bin Saudin
 929. Sobri
 930. Binti Azmi
 931. Bin Baba
 932. Er
 933. Bin Saat
 934. Bin Adnan
 935. Lah
 936. Bin Musa
 937. Yasin
 938. Simon
 939. Binti Long
 940. Cham
 941. Stephen
 942. Bin Hassim
 943. Ee
 944. Amir
 945. Bin Johan
 946. Chen
 947. Ling
 948. Damit
 949. Tham
 950. Bin Tahir
 951. Saw
 952. Husain
 953. Binti Awang
 954. Binti Samsuddin
 955. Sham
 956. Binti Yaacob
 957. Chik
 958. Bin Abd Samad
 959. Binti Kasim
 960. Binti Baba
 961. Nayan
 962. Binti Yusuf
 963. Bin Zaini
 964. Quek
 965. Bin Ramli
 966. Binti Bidin
 967. Bin Abdul Wahab
 968. Nordin
 969. Jalil
 970. Bin Aman
 971. Mokhtar
 972. Yusop
 973. Kaur
 974. Binti Mokhtar
 975. Binti Zainol
 976. Salam
 977. Yau
 978. Binti Roslan
 979. Ming
 980. Ko
 981. Bin Zainuddin
 982. Binti Harun
 983. Wah
 984. Koh
 985. Rahman
 986. Lum
 987. Azlan
 988. Zakaria
 989. Bin Abdul Hamid
 990. Bin Roslan
 991. Bin Bidin

Last Names in Malaysia Starting with A-Z Letters

We hope you found the most popular last names you are interested in and, follow the links for further information. We’ll go through all of our most popular surnames in alphabetical order.

Malaysian Last Names Starting with A Malaysian Last Names Starting with N
Malaysian Last Names Starting with B Malaysian Last Names Starting with O
Malaysian Last Names Starting with C Malaysian Last Names Starting with P
Malaysian Last Names Starting with D Malaysian Last Names Starting with Q
Malaysian Last Names Starting with E Malaysian Last Names Starting with R
Malaysian Last Names Starting with F Malaysian Last Names Starting with S
Malaysian Last Names Starting with G Malaysian Last Names Starting with T
Malaysian Last Names Starting with H Malaysian Last Names Starting with U
Malaysian Last Names Starting with I Malaysian Last Names Starting with V
Malaysian Last Names Starting with K Malaysian Last Names Starting with W
Malaysian Last Names Starting with K Malaysian Last Names Starting with X
Malaysian Last Names Starting with L Malaysian Last Names Starting with Y
Malaysian Last Names Starting with M Malaysian Last Names Starting with Z

Most Common Last Names by Country of Origin

Here we have listed thousands of surnames from around the world. You’re bound to find the origin of your last name here!