1000+ Most Common Maldivian Last Names & Surnames

Most Common Maldivian Surnames

Last Updated on March 11, 2023 by Team FinderWheel

Are you looking for the most common and rare Maldivian Surname? Find here the list of cool, unique, and most popular Maldivian family names with meanings. 

Top 10 Most Popular Last Names in the Maldives

Here is the list of the top 10 last names for baby boys, girls, and families in the Maldives.

 1. Mohamed
 2. Ibrahim
 3. Ali
 4. Ahmed
 5. Rasheed
 6. Hassan
 7. Hussain
 8. Adam
 9. Moosa
 10. Abdulla

List of Common Maldivian Last Names with Meaning

Find here a list of the most common and famous Maldivian surnames for baby boys, girls, and families. Go ahead and pick one that you think will work best last name for you.

Browse Maldivian Surnames by Alphabets/Letters

Check out this alphabetical list of popular Maldivian last names for baby boys and baby girls and choose the perfect one.

 1. Mohamed
 2. Ibrahim
 3. Ali
 4. Ahmed
 5. Rasheed
 6. Hassan
 7. Hussain
 8. Adam
 9. Moosa
 10. Abdulla
 11. Shareef
 12. Didi
 13. Ismail
 14. Yoosuf
 15. Waheed
 16. Saeed
 17. Fulhu
 18. Naseer
 19. Manik
 20. Aboobakuru
 21. Abdul Rahman
 22. Naseem
 23. Zahir
 24. Naeem
 25. Hameed
 26. Gasim
 27. Saleem
 28. Umar
 29. Rasheeda
 30. Latheef
 31. Haleem
 32. Waheeda
 33. Idrees
 34. Shakir
 35. Zakariyya
 36. Khaleel
 37. Niyaz
 38. Rahman
 39. Easa
 40. Abdul Raheem
 41. Jameel
 42. Jaleel
 43. Riyaz
 44. Amir
 45. Nazim
 46. Zahira
 47. Riza
 48. Fayaz
 49. Shameem
 50. Rameez
 51. Saeeda
 52. Afeef
 53. Shahid
 54. Faiz
 55. Manike
 56. Musthafa
 57. Abdul Kareem
 58. Faisal
 59. Nizar
 60. Shiham
 61. Shafeeg
 62. Rashad
 63. Abdul Latheef
 64. Dawood
 65. Usman
 66. Khalid
 67. Habeeb
 68. Abbas
 69. Haneef
 70. Mahir
 71. Zareer
 72. Nizam
 73. Nasir
 74. Abdul Sattar
 75. Maniku
 76. Sameer
 77. Jaufar
 78. Aboobakur
 79. Mufeed
 80. Ashraf
 81. Haroon
 82. Raheem
 83. Nasheed
 84. Shujau
 85. Shafeeq
 86. Shiyam
 87. Solih
 88. Shafeeu
 89. Arif
 90. Mahmood
 91. Rafeeu
 92. Athif
 93. Nashid
 94. Najeeb
 95. Rasheedha
 96. Siraj
 97. Abdul Hakeem
 98. Abdul Azeez
 99. Asif
 100. Fazeel
 101. Abdul Samad
 102. Ziyad
 103. Areef
 104. Shaheem
 105. Azeez
 106. Zaki
 107. Zuhair
 108. Shakeeb
 109. Sulaiman
 110. Shifau
 111. Asim
 112. Aslam
 113. Shifa
 114. Nazima
 115. Shifaz
 116. Adil
 117. Sattar
 118. Waheedha
 119. Shifana
 120. Abdul Gafoor
 121. Shiuna
 122. Waseem
 123. Anees
 124. Mansoor
 125. Zubair
 126. Hashim
 127. Kareem
 128. Thaufeeq
 129. Shafiu
 130. Muaz
 131. Adnan
 132. Nasih
 133. Abdul Gadir
 134. Azim
 135. Shihab
 136. Hamid
 137. Thaufeeg
 138. Nazeer
 139. Abdul Rasheed
 140. Salih
 141. Sobah
 142. Yumna
 143. Anwar
 144. Abdullah
 145. Ameen
 146. Imad
 147. Sama
 148. Rauf
 149. Shah
 150. Fazna
 151. Shaheen
 152. Qasim
 153. Latheefa
 154. Faheem
 155. Sana
 156. Rashid
 157. Muna
 158. Nafiz
 159. Nasheeda
 160. Gafoor
 161. Nishan
 162. Hilmy
 163. Samad
 164. Siyam
 165. Afrah
 166. Naeema
 167. Saud
 168. Fazeela
 169. Yahya
 170. Muneer
 171. Wafir
 172. Majeed
 173. Imran
 174. Naseera
 175. Akram
 176. Hakeem
 177. Shafeega
 178. Abdul Hameed
 179. Fahmy
 180. Waleed
 181. Yasir
 182. Nadheem
 183. Zeena
 184. Saeedha
 185. Abdul Razzag
 186. Firag
 187. Nabeel
 188. Luthfee
 189. Shareefa
 190. Dhie
 191. Shaheeda
 192. Shakeel
 193. Rifau
 194. Shifaza
 195. Shazna
 196. Dhiye
 197. Iqbal
 198. Aroosha
 199. Sinan
 200. Suhail
 201. Leena
 202. Mauroof
 203. Abdul Razzaq
 204. Niuma
 205. Afzal
 206. Shifan
 207. Nimal
 208. Wajeeh
 209. Zoona
 210. Abdul Gayyoom
 211. Liusha
 212. Shaheed
 213. Shakoor
 214. Abdul Wahid
 215. Husham
 216. Nadeem
 217. Shathir
 218. Zaheen
 219. Gadir
 220. Reena
 221. Shehenaz
 222. Hafeez
 223. Azeem
 224. Nasira
 225. Zaeem
 226. Zahid
 227. Inaya
 228. Nuha
 229. Naseema
 230. Shaneez
 231. Fuad
 232. Mausoom
 233. Nasiha
 234. Solah
 235. Inaz
 236. Mujuthaba
 237. Rishfa
 238. Azma
 239. Shahula
 240. Imthiyaz
 241. Nafiu
 242. Nihad
 243. Jamal
 244. Mizna
 245. Abdul Wahhab
 246. Abdul Majeed
 247. Aiman
 248. Nasra
 249. Jinah
 250. Thuththu
 251. Zameer
 252. Afeefa
 253. Nashida
 254. Shimla
 255. Shan
 256. Ameena
 257. Nisham
 258. Sheeza
 259. Zaeema
 260. Faroog
 261. Ishan
 262. Rifath
 263. Abdulla Didi
 264. Samah
 265. Yoonus
 266. Farooq
 267. Mumthaz
 268. Shahida
 269. Shiyaz
 270. Reesha
 271. Shamil
 272. Fareeda
 273. Ilham
 274. Jabir
 275. Rilwan
 276. Seema
 277. Abdul Muhusin
 278. Hamdhoon
 279. Koi
 280. Sajid
 281. Shakeela
 282. Hana
 283. Maumoon
 284. Nooh
 285. Abdul Ghafoor
 286. Azlifa
 287. Irushad
 288. Majid
 289. Abdul Ghanee
 290. Muneera
 291. Mueen
 292. Yaugoob
 293. Fahumee
 294. Basheer
 295. Fazla
 296. Naufal
 297. Shaira
 298. Shamoon
 299. Rasheedh
 300. Azeema
 301. Ramiz
 302. Razzaq
 303. Fareed
 304. Habeeba
 305. Ilyas
 306. Nazeera
 307. Abdul Shakoor
 308. Amjad
 309. Athifa
 310. Fareesha
 311. Razzag
 312. Shabana
 313. Naushad
 314. Nishana
 315. Zeeniya
 316. Azra
 317. Ramzee
 318. Samir
 319. Fahmee
 320. Ageel
 321. Hudha
 322. Rafiu
 323. Ahsan
 324. Mamdhooh
 325. Aleem
 326. Zameel
 327. Mujthaba
 328. Abdul Ganee
 329. Aboobakru
 330. Kaleyfaanu
 331. Muhusin
 332. Nahid
 333. Shifna
 334. Wahid
 335. Areesh
 336. Leeza
 337. Shaheema
 338. Rushdee
 339. Jailam
 340. Salma
 341. Amira
 342. Faris
 343. Firaq
 344. Rishwan
 345. Shiyama
 346. Fathuhee
 347. Ikram
 348. Abdul Rahmaan
 349. Faiza
 350. Rushdy
 351. Yameen
 352. Afsal
 353. Irufan
 354. Mausooma
 355. Nadha
 356. Naif
 357. Rizna
 358. Manikufaanu
 359. Shadiya
 360. Sham
 361. Shiyana
 362. Sheereen
 363. Sodig
 364. Zaid
 365. Hafeeza
 366. Reema
 367. Saleema
 368. Khaleela
 369. Adhil
 370. Shifza
 371. Shuaib
 372. Faanu
 373. Jeeza
 374. Atheef
 375. Haisham
 376. Hameez
 377. Rameeza
 378. Yamin
 379. Zulfa
 380. Hafiz
 381. Firasha
 382. Ganee
 383. Misbah
 384. Rashaad
 385. Zuhaira
 386. Ihsan
 387. Fikry
 388. Nisha
 389. Razee
 390. Shaam
 391. Shamin
 392. Hassaan
 393. Riyasa
 394. Shaheedha
 395. Shibana
 396. Gayyoom
 397. Neena
 398. Munaz
 399. Nasha
 400. Nazeeh
 401. Shaufa
 402. Asima
 403. Shafia
 404. Siyana
 405. Suha
 406. Nafees
 407. Raziyya
 408. Shaan
 409. Nahula
 410. Nasif
 411. Shahidha
 412. Shihama
 413. Leela
 414. Shafa
 415. Zunaira
 416. Asma
 417. Fauzee
 418. Junaid
 419. Naaz
 420. Rushdhee
 421. Sameera
 422. Shakeeba
 423. Siyama
 424. Waseema
 425. Inasha
 426. Mahamood
 427. Sabah
 428. Sujau
 429. Azzam
 430. Sadiq
 431. Hisham
 432. Nadheema
 433. Razeen
 434. Anil
 435. Fiyaz
 436. Nahida
 437. Wahhab
 438. Azmeel
 439. Azmeen
 440. Fathih
 441. Iyaz
 442. Nazeef
 443. Rishma
 444. Fazeen
 445. Luthufee
 446. Nahidha
 447. Visam
 448. Farish
 449. Nuzuha
 450. Suneetha
 451. Ishag
 452. Najeeba
 453. Niyaza
 454. Samiya
 455. Sausan
 456. Ayaz
 457. Rafeeq
 458. Shabeen
 459. Shakira
 460. Shizna
 461. Thasneem
 462. Fazeena
 463. Haneefa
 464. Idhrees
 465. Shinan
 466. Ahusan
 467. Fauzy
 468. Hameeda
 469. Shazla
 470. Shazra
 471. Aneesa
 472. Asifa
 473. Guraisha
 474. Rashfa
 475. Raufa
 476. Shaheer
 477. Hilmee
 478. Nasfa
 479. Fazleen
 480. Futha
 481. Jamaal
 482. Nuzuhath
 483. Riyaza
 484. Abdul Jaleel
 485. Maseeh
 486. Naseeh
 487. Raoof
 488. Riffath
 489. Sameeh
 490. Sharmeela
 491. Thasleem
 492. Zuhudha
 493. Faseeh
 494. Muhsin
 495. Suhana
 496. Haris
 497. Haseena
 498. Muruthala
 499. Nafeesa
 500. Wafa
 501. Ziyadha
 502. Zuhura
 503. Azmee
 504. Fairooz
 505. Jameela
 506. Mazin
 507. Rifga
 508. Shabeena
 509. Shaukath
 510. Shimal
 511. Thoha
 512. Zakee
 513. Faheema
 514. Ifasha
 515. Irufaan
 516. Najah
 517. Nasheedha
 518. Nashwa
 519. Saadha
 520. Saif
 521. Nathasha
 522. Nazeem
 523. Sudha
 524. Alim
 525. Rahma
 526. Shihan
 527. Zuhuree
 528. Badeeu
 529. Ghanee
 530. Ihusan
 531. Niusha
 532. Salim
 533. Abdul Gayoom
 534. Kamal
 535. Raheema
 536. Reehan
 537. Shaugee
 538. Arifa
 539. Kaleem
 540. Labeeb
 541. Madheeh
 542. Naziya
 543. Zahida
 544. Fahumy
 545. Hamza
 546. Hanim
 547. Nihan
 548. Rafeeg
 549. Sahula
 550. Shazly
 551. Shinaz
 552. Shukoor
 553. Wisam
 554. Zuhoor
 555. Abdul Hannan
 556. Mukhthar
 557. Nashath
 558. Noora
 559. Shameema
 560. Masood
 561. Naila
 562. Nasreena
 563. Nazeeha
 564. Nazneen
 565. Shahuma
 566. Zaheera
 567. Jawad
 568. Mahmoodh
 569. Matheen
 570. Nashfa
 571. Nizama
 572. Riyaaz
 573. Shama
 574. Visham
 575. Ahlam
 576. Anas
 577. Ihusana
 578. Irfan
 579. Milna
 580. Muneeza
 581. Nadhiya
 582. Nafha
 583. Fareedha
 584. Jamsheed
 585. Lubna
 586. Majdee
 587. Shirmeena
 588. Thasleema
 589. Adhuham
 590. Areefa
 591. Areesha
 592. Bushry
 593. Isham
 594. Kamana
 595. Laila
 596. Madheeha
 597. Mamdhooha
 598. Mufeeda
 599. Munawwar
 600. Samha
 601. Shafee
 602. Shamila
 603. Shamla
 604. Siuna
 605. Sobeeha
 606. Waheedh
 607. Ghafoor
 608. Hannan
 609. Husam
 610. Luthfy
 611. Mahid
 612. Nadiya
 613. Nazeel
 614. Ramiza
 615. Arushad
 616. Azeeza
 617. Irshad
 618. Ishaq
 619. Sofa
 620. Yashfa
 621. Abdhulla
 622. Agil
 623. Fikree
 624. Husnee
 625. Muhaimin
 626. Saeedh
 627. Sharafiyya
 628. Shiyaza
 629. Sofwan
 630. Ziyada
 631. Abdul Nasir
 632. Ashfa
 633. Ashfag
 634. Azza
 635. Badheeu
 636. Eman
 637. Nadeema
 638. Nasru
 639. Niushad
 640. Rushdi
 641. Shifaan
 642. Sunil
 643. Thakhkhan
 644. Afiya
 645. Aneel
 646. Haseeb
 647. Mihad
 648. Nazira
 649. Rashida
 650. Thakhkhaanu
 651. Ziyau
 652. Firaz
 653. Ghani
 654. Haisam
 655. Ihsaan
 656. Jihad
 657. Manikfaan
 658. Muizzu
 659. Muneez
 660. Sameeha
 661. Sameen
 662. Shaheena
 663. Wasif
 664. Yaameen
 665. Zameera
 666. Abdul Muhsin
 667. Ashfaq
 668. Bushree
 669. Fathuhy
 670. Nasma
 671. Safa
 672. Thakurufaanu
 673. Unais
 674. Jaleela
 675. Javid
 676. Minna
 677. Nabeela
 678. Najih
 679. Nishar
 680. Rifa
 681. Salah
 682. Saniyya
 683. Sinaan
 684. Yasfa
 685. Asad
 686. Fathy
 687. Haifa
 688. Hamdhan
 689. Huda
 690. Joseph
 691. Kamil
 692. Masha
 693. Nair
 694. Nawaz
 695. Risfa
 696. Sifana
 697. Zeenath
 698. Anoosha
 699. Arshad
 700. Falah
 701. Nahla
 702. Nazla
 703. Nazma
 704. Neeza
 705. Saamee
 706. Sara
 707. Sharaf
 708. Sofoora
 709. Humaid
 710. Husna
 711. Inasa
 712. Irasha
 713. Shaafiu
 714. Shafraz
 715. Shana
 716. Simah
 717. Simla
 718. Zuhury
 719. Asiya
 720. Azleena
 721. Jabeen
 722. Jinan
 723. Moomin
 724. Raj
 725. Shahir
 726. Shirmeen
 727. Sulaimaan
 728. Tholal
 729. Ulfa
 730. Adham
 731. Falaah
 732. Ikleel
 733. Majdhee
 734. Nadira
 735. Sabeena
 736. Samaha
 737. Shimana
 738. Siyaz
 739. Sodiq
 740. Vishan
 741. Yusra
 742. Ziyan
 743. Bagir
 744. Fayaaz
 745. Hasma
 746. Ihsana
 747. Kamaludeen
 748. Khalidh
 749. Noordeen
 750. Saudulla
 751. Shaah
 752. Shahma
 753. Fayyaz
 754. Inad
 755. Madeeha
 756. Mubarik
 757. Nashidha
 758. Nooman
 759. Sazna
 760. Shaheera
 761. Shifah
 762. Shirumeena
 763. Shizleen
 764. Shuhudha
 765. Zalif
 766. Zidhna
 767. Zimna
 768. Fulu
 769. Hadee
 770. Hafsa
 771. Madeeh
 772. Malik
 773. Naufa
 774. Nisa
 775. Rahmaan
 776. Saadhuna
 777. Sharif
 778. Shazleen
 779. Sudhuna
 780. Yaamin
 781. Ziyaad
 782. Abdul Faththah
 783. Affan
 784. Athika
 785. Farhad
 786. Ishana
 787. Rishan
 788. Rishmee
 789. Riyasha
 790. Sanoon
 791. Shahudha
 792. Suhaila
 793. Warudha
 794. Zahiya
 795. Ahmad
 796. Ameer
 797. Azima
 798. Azleem
 799. Hameedha
 800. Kalo
 801. Liusa
 802. Nahuza
 803. Naifa
 804. Risma
 805. Simad
 806. Abdul Bari
 807. Abdul Ghani
 808. Agleema
 809. Asra
 810. Athoof
 811. Faizan
 812. Fazuna
 813. Hasna
 814. Hisan
 815. Murad
 816. Naail
 817. Najwa
 818. Samaah
 819. Samooh
 820. Sharumeela
 821. Shathira
 822. Shimaz
 823. Zahura
 824. Abdul Mannan
 825. Aflah
 826. Agleem
 827. Dheema
 828. Fariyal
 829. Mafaz
 830. Mahira
 831. Mubeen
 832. Nihaadh
 833. Nishama
 834. Raeefa
 835. Ramla
 836. Sameeu
 837. Shaffaf
 838. Shereen
 839. Sifna
 840. Zareena
 841. Zidhuna
 842. Azhan
 843. Fikuree
 844. Iyad
 845. Janah
 846. Nooree
 847. Shaziyya
 848. Shihad
 849. Sobir
 850. Thahumeena
 851. Thoufeeq
 852. Yazeed
 853. Ameez
 854. Azuma
 855. Babu
 856. Dhimna
 857. Fainaz
 858. Firash
 859. Futhu
 860. Gayoom
 861. Hameedh
 862. Jaufaru
 863. Mueena
 864. Najmy
 865. Niyaaz
 866. Nizna
 867. Shukree
 868. Sinaz
 869. Usmaan
 870. Aleef
 871. Ameeza
 872. Assad
 873. Azmath
 874. Hammad
 875. Laiza
 876. Maimoona
 877. Maisha
 878. Miyad
 879. Mukhuthar
 880. Razeena
 881. Rifshan
 882. Samahath
 883. Seeza
 884. Shafy
 885. Sheeneez
 886. Shuhad
 887. Shuhail
 888. Wafiyya
 889. Zaheena
 890. Ziuna
 891. Zubaida
 892. Azhar
 893. Azmeela
 894. Badhoora
 895. Dhiyana
 896. Fahud
 897. Hushama
 898. Inayath
 899. Jauharee
 900. Kaleyfaan
 901. Maasha
 902. Nabeeh
 903. Nafiza
 904. Nazra
 905. Nisfa
 906. Nusra
 907. Rashyd
 908. Raushan
 909. Razeef
 910. Safoora
 911. Samee
 912. Saneez
 913. Shaaheen
 914. Sobira
 915. Thomas
 916. Usham
 917. Wisham
 918. Zidna
 919. Farhan
 920. Fazleena
 921. Hamdha
 922. Ihusaan
 923. Jumana
 924. Maeesha
 925. Mauroofa
 926. Misbaah
 927. Mueed
 928. Nazleen
 929. Nazly
 930. Sadig
 931. Sajidha
 932. Samih
 933. Samin
 934. Shaffa
 935. Shanoon
 936. Shauna
 937. Shifaau
 938. Shifaaz
 939. Sifaz
 940. Suiza
 941. Suneel
 942. Thohir
 943. Zaahir
 944. Zinah
 945. Abdul Haleem
 946. Adheel
 947. Ashir
 948. Baree
 949. Fawwaz
 950. Maniu
 951. Mujah
 952. Najma
 953. Nashaya
 954. Nauma
 955. Rashidha
 956. Rizma
 957. Riznee
 958. Salaam
 959. Seena
 960. Simana
 961. Siyah
 962. Suzana
 963. Thahseen
 964. Umaru
 965. Wadeefa
 966. Yauqoob
 967. Zabeeh
 968. Abdul Baree
 969. Abdul Gadhir
 970. Abdul Qadir
 971. Basheera
 972. Dhawood
 973. Dhunya
 974. Fauziyya
 975. Izzath
 976. Mahfooz
 977. Mubah
 978. Naiz
 979. Nilam
 980. Saba
 981. Shany
 982. Sharoona
 983. Shiran
 984. Shukuree
 985. Suad
 986. Sulthana
 987. Zaina
 988. Asfa
 989. Faruhad
 990. Fazil
 991. Firushan
 992. Ilhama
 993. Kamaal
 994. Manikfaanu
 995. Muslima
 996. Naseef
 997. Naznee
 998. Raha
 999. Rauna
 1000. Rishana
 1001. Saadiq
 1002. Samla
 1003. Shadhiya
 1004. Shaneeza
 1005. Shazeen
 1006. Shimau
 1007. Shuzana
 1008. Sinah
 1009. Tholaal
 1010. Uzair
 1011. Zihan
 1012. Zuha

Most Common Last Names by Country of Origin

Here we have listed thousands of surnames from around the world. You’re bound to find the origin of your last name here!

Top & Most Popular Names & Nicknames

If you’re on the hunt for a cute name for baby boys and girls. Find the latest, most popular, unique & cute nicknames and names for Baby Boys, Girls, Boyfriends, Girlfriends, Husband, and Wife from a list of 100000+ nicknames and baby names ideas at FinderWheel.com

If you have any suggestions or other nicknames you would like to call your baby boy, let us know in the comments below.