Singaporean Last Names & Surnames with Meanings

Most Common Singaporen Last Names & Surnames with Meanings

Last Updated on April 22, 2023 by Team FinderWheel

Are you looking for the most common and rare Singaporean Surname? Find here are the list of cool, unique, and most popular Singaporean family names with meanings. 

Top 10 Most Popular Last Names in Singapore

Here is the list of the top 10 last names for baby boys, girls, and families in Singapore.

 1. Low
 2. Ji
 3. Rao
 4. Weng
 5. Zeng
 6. Qian
 7. Eng
 8. Wan
 9. Wei
 10. Mak

List of Common Singaporean Last Names with Meanings

Find here a list of the most common and famous Singaporean surnames for baby boys, girls, and families. Go ahead and pick one that you think will work best last name for you.

 1. See
 2. Krishnan
 3. Sheng
 4. Nair
 5. Sharma
 6. Kaur
 7. Pok
 8. Soo
 9. Zhao
 10. Wee
 11. Ali
 12. Zhuang
 13. Jing
 14. Teoh
 15. Lei
 16. Yip
 17. Fu
 18. Foong
 19. Chia
 20. Tao
 21. Tay
 22. Kwok
 23. Cai
 24. Lau
 25. Lu
 26. Seah
 27. Koo
 28. Man
 29. Han
 30. Hwee
 31. Che
 32. Mani
 33. Lew
 34. Chng
 35. Pei
 36. Tu
 37. Mu
 38. Zhong
 39. Yeoh
 40. Leung
 41. Ahmad
 42. Yue
 43. Pan
 44. Hong
 45. Nai
 46. Khan
 47. Teh
 48. Poh
 49. Hua
 50. Ye
 51. Sui
 52. Hang
 53. You
 54. Yan
 55. Peng
 56. Guo
 57. Gao
 58. Tsui
 59. Yong
 60. Qu
 61. Yi
 62. Neo
 63. Loh
 64. Xu
 65. Shao
 66. Foo
 67. Ni
 68. Woon
 69. Zhan
 70. Chionh
 71. Ko
 72. Yao
 73. Sun
 74. Seet
 75. Song
 76. Xiang
 77. Yee
 78. Kuang
 79. Choy
 80. Thia
 81. Fok
 82. Kwon
 83. Peh
 84. Lian
 85. Mai
 86. Cheung
 87. Subramanian
 88. Lai
 89. Dai
 90. Tang
 91. So
 92. Kee
 93. Phang
 94. Heng
 95. Lou
 96. Xin
 97. Shah
 98. Liao
 99. Pong
 100. Tham
 101. Seetoh
 102. Teng
 103. Png
 104. Ang
 105. Khoo
 106. Lui
 107. Sze
 108. Pang
 109. Dong
 110. Gong
 111. Jiang
 112. Xia
 113. Yung
 114. Chi
 115. Gan
 116. Jung
 117. Kumar
 118. Lye
 119. Sato
 120. Qi
 121. Jain
 122. Xie
 123. Chow
 124. Ho
 125. Seow
 126. Zhai
 127. Chang
 128. Ying
 129. Woo
 130. Ling
 131. Chew
 132. Fong
 133. Lang
 134. Ban
 135. An
 136. Liang
 137. Au
 138. Tan
 139. Duan
 140. Chu
 141. Sim
 142. Min
 143. Teo
 144. Guan
 145. Zhang
 146. Shen
 147. Kwan
 148. Yuan
 149. Rahman
 150. Mei
 151. Son
 152. Lan
 153. Mo
 154. Naing
 155. Yuen
 156. Cha
 157. Jang
 158. Kwa
 159. Yim
 160. Chee
 161. Yu
 162. Bi
 163. Yew
 164. Leng
 165. Kang
 166. Zhu
 167. Hou
 168. Fan
 169. Hao
 170. Liew
 171. Ming
 172. Liu
 173. Kong
 174. Zhuo
 175. Chin
 176. Chou
 177. Won
 178. Leong
 179. Yun
 180. Lee
 181. Tanaka
 182. Choi
 183. Loo
 184. Wong
 185. Zou
 186. Mao
 187. Soon
 188. Singh
 189. Luo
 190. Mun
 191. Chao
 192. Law
 193. Kung
 194. Gupta
 195. Boon
 196. Cheang
 197. Choong
 198. Xiao
 199. Qin
 200. Lin
 201. Yeung
 202. Ke
 203. Lay
 204. He
 205. Cheah
 206. Hwang
 207. Cui
 208. Cho
 209. Soe
 210. Mohan
 211. Ting
 212. Hu
 213. Toh
 214. Miao
 215. Mok
 216. Xiong
 217. Kim
 218. Wen
 219. Phua
 220. Ong
 221. Fang
 222. Ma
 223. Pak
 224. Chai
 225. Chua
 226. Lam
 227. Chung
 228. Kwong
 229. Alsagoff
 230. Loke
 231. Kan
 232. Tun
 233. Ping
 234. Zheng
 235. Meng
 236. Tai
 237. Ku
 238. Choo
 239. Bao
 240. Yang
 241. Chan
 242. Poon
 243. Win
 244. Cheng
 245. Shu
 246. Ee
 247. Si
 248. Tsang
 249. Gu
 250. Seng
 251. Li
 252. Xing
 253. Quan
 254. Hui
 255. Xue
 256. Ngai
 257. Quek
 258. Chen
 259. Ching
 260. Tong
 261. Seo
 262. Fung
 263. Tse
 264. Jin
 265. Ge
 266. Reddy
 267. Ou
 268. Aung
 269. Shin
 270. Lwin
 271. Kum
 272. Soh
 273. Jong
 274. Ow
 275. Shang
 276. Shum
 277. Jie
 278. Su
 279. Tian
 280. Chong
 281. Ooi
 282. Zhou
 283. Lao
 284. Yap
 285. Deng
 286. Cheong
 287. Koh
 288. Huang
 289. Yeow
 290. Oo
 291. Kwek
 292. Kannan
 293. Nguyen
 294. Kai
 295. Ding
 296. Shi
 297. Myint
 298. Qiu
 299. Kwee
 300. Cao
 301. Chiu
 302. Feng
 303. Siu
 304. Leow
 305. Goh
 306. Raj
 307. Lim
 308. Yin
 309. Wang
 310. Sin
 311. Sha
 312. Jia
 313. Chui
 314. Tee
 315. Wu
 316. Ren
 317. Ng

Last Names in Singapore Starting with A-Z Letters

We hope you found the most popular last names you are interested in and, follow the links for further information. We’ll go through all of our most popular surnames in alphabetical order.

Singaporean Last Names Starting with A Singaporean Last Names Starting with N
Singaporean Last Names Starting with B Singaporean Last Names Starting with O
Singaporean Last Names Starting with C Singaporean Last Names Starting with P
Singaporean Last Names Starting with D Singaporean Last Names Starting with Q
Singaporean Last Names Starting with E Singaporean Last Names Starting with R
Singaporean Last Names Starting with F Singaporean Last Names Starting with S
Singaporean Last Names Starting with G Singaporean Last Names Starting with T
Singaporean Last Names Starting with H Singaporean Last Names Starting with U
Singaporean Last Names Starting with I Singaporean Last Names Starting with V
Singaporean Last Names Starting with K Singaporean Last Names Starting with W
Singaporean Last Names Starting with K Singaporean Last Names Starting with X
Singaporean Last Names Starting with L Singaporean Last Names Starting with Y
Singaporean Last Names Starting with M Singaporean Last Names Starting with Z

Most Common Last Names by Country of Origin

Here we have listed thousands of surnames from around the world. You’re bound to find the origin of your last name here!