300 Top Chinese Baby Names with Meanings

Chinese Baby Names with Meanings

Chinese Baby Girl and Boy Names

Looking for Chinese baby names? Find the latest and most popular Chinese baby names for your newborn from a list of Chinese baby boy and girl names ideas.

Check out a full alphabetical list of popular Chinese baby names for your baby or girl. Learn about all kinds of different Chinese baby names with the help of FinderWheel’s Baby names generator tool and choose the perfect one for your little ones.

Popular Chinese Baby Names for Boys

Here are some of the top and unique Chinese baby boy names with their meanings.

 1. Long
 2. Lian
 3. Quan
 4. Tou
 5. Chan
 6. Cai
 7. Kong
 8. Sy
 9. Lin
 10. Taiwan
 11. Hoy
 12. Bao
 13. Yan
 14. Lue
 15. Han
 16. Cheng
 17. Tan
 18. Duan
 19. Meng
 20. Kwan
 21. Lum
 22. Keng
 23. Jian
 24. Khyler
 25. Pheng
 26. Hao
 27. Yeng
 28. Sun
 29. Texas
 30. Yu
 31. Kailan
 32. Tylee
 33. Teng
 34. Tao
 35. Chong
 36. Chue
 37. Ming
 38. Chee
 39. Leng
 40. Dong
 41. Tong
 42. Chang
 43. Deng
 44. Fong
 45. Yong
 46. Yang
 47. Chao
 48. Wei
 49. Yee
 50. Xian
 51. Tian
 52. Seng
 53. Peng
 54. Yi
 55. Jia
 56. Yida
 57. Chung
 58. Hong
 59. Wong
 60. Chen
 61. Xiong
 62. Wai
 63. Moua
 64. Wing
 65. Si
 66. Zhi
 67. Ji
 68. Kailin
 69. Ruxin
 70. Ying
 71. Xeng
 72. Chin
 73. Ho
 74. Vong
 75. Dai
 76. Yuan
 77. Xan
 78. Li
 79. Lui
 80. Xai
 81. Xue
 82. Zai
 83. Mang
 84. Yichen
 85. Chun
 86. Yao
 87. Zong
 88. Huan
 89. Wen
 90. Mung
 91. Jie
 92. Ching
 93. Shoua
 94. Yifan
 95. Kue
 96. Yue
 97. Shi
 98. Houa
 99. Neng
 100. Yuchen

Popular Chinese Baby Names for Girls

Here are some of the top and cute Chinese baby girl names with their meanings.

 1. Lue
 2. China
 3. Lu
 4. Maylee
 5. Tennie
 6. Maylin
 7. Chynna
 8. Lynna
 9. Jia
 10. Mei
 11. Tylee
 12. Kailin
 13. Maelee
 14. Ailin
 15. Lin
 16. Burma
 17. Rainy
 18. Lian
 19. Mayleen
 20. Su
 21. Queena
 22. Lei
 23. Ma
 24. Xia
 25. Pang
 26. Han
 27. Bao
 28. Liann
 29. Sun
 30. Kailan
 31. Hong
 32. Jolin
 33. Gao
 34. Yu
 35. Mayli
 36. Mee
 37. Mulan
 38. Cai
 39. Nou
 40. Meiling
 41. Meili
 42. Shi
 43. Mao
 44. Shoua
 45. Kishia
 46. Chinita
 47. Meilin
 48. Ying
 49. Li
 50. Ji
 51. Xuan
 52. Maelin
 53. Lai
 54. Dejia
 55. Chong
 56. Texas
 57. Chia
 58. Chan
 59. Chee
 60. Yee
 61. Song
 62. Pachia
 63. Xin
 64. Ling
 65. Meilyn
 66. Xianna
 67. Houa
 68. Mailynn
 69. Tian
 70. Mailin
 71. Tianni
 72. Pahoua
 73. Zoua
 74. Ming
 75. Icey
 76. Yi
 77. Meily
 78. Jing
 79. Yong
 80. Xan
 81. Xinyi
 82. Xee
 83. Mayling
 84. Marchia
 85. Suan
 86. Sya
 87. Jiayi
 88. Sanye
 89. Yan
 90. Corona
 91. Yeng
 92. Panhia
 93. Khyler
 94. Wai
 95. Yina
 96. Xian
 97. Seng
 98. Chea
 99. Dai
 100. Jiali

We hope you have found the perfect Chinese baby boy or girl name from our compilation of unique and trending Chinese baby names tool.

Most Common Chinese Surnames or Last Names with Meanings

Here is the list of cool, unique, and most common Chinese surnames, last names or family names with meanings.

 1. Long
 2. Chen
 3. Li
 4. Wong
 5. Wang
 6. Yang
 7. Chang
 8. Lin
 9. Liu
 10. Chan
 11. Huang
 12. Wu
 13. Zhang
 14. Yu
 15. Ho
 16. Chung
 17. Corona
 18. Xiong
 19. Lim
 20. Lu
 21. Tang
 22. Cheng
 23. Tan
 24. Hong
 25. Ng
 26. Han
 27. Lau
 28. Chu
 29. Ma
 30. Chin
 31. Xu
 32. Zheng
 33. Song
 34. Liang
 35. Sun
 36. Zhou
 37. Gee
 38. Zhao
 39. Zhu
 40. Yee
 41. Leung
 42. Hu
 43. Jiang
 44. Lai
 45. Cheung
 46. Cao
 47. Yi
 48. Fong
 49. Chow
 50. Hsu
 51. He
 52. Chong
 53. Kong
 54. Moua
 55. Ko
 56. Tong
 57. Chiu
 58. Chun
 59. Su
 60. Bolin
 61. Shen
 62. Pan
 63. Wing
 64. Dong
 65. Gao
 66. Guo
 67. Yan
 68. Tsai
 69. Feng
 70. Eng
 71. Peng
 72. Chao
 73. Fang
 74. Shi
 75. Luo
 76. Ye
 77. Chou
 78. Xie
 79. Ong
 80. Wei
 81. Hoy
 82. Ling
 83. Leong
 84. Kwan
 85. Yun
 86. Chew
 87. Deng
 88. Chiang
 89. Fung
 90. Moy
 91. Yuan
 92. Liao
 93. Cai
 94. Fan
 95. Fu
 96. Lum
 97. Shinn
 98. Mei
 99. Yeung
 100. Yuen

Chinese Baby Names List by Letter A to Z

Find the list of Chinese baby names beginning with A that you’re interested in and, follow the below links for further information. We’ll go through all of our favourite name directories in alphabetical order.

Check out this alphabetical list of popular Chinese baby boy names and baby girl names and choose the perfect one for your little ones.

Chinese Baby Names That Start with A Chinese Baby Names That Start With N
Chinese Baby Names That Start With B Chinese Baby Names That Start With O
Chinese Baby Names That Start With C Chinese Baby Names That Start With P
Chinese Baby Names That Start With D Chinese Baby Names That Start With Q
Chinese Baby Names That Start With E Chinese Baby Names That Start With R
Chinese Baby Names That Start With F Chinese Baby Names That Start With S
Chinese Baby Names That Start With G Chinese Baby Names That Start With T
Chinese Baby Names That Start With H Chinese Baby Names That Start With U
Chinese Baby Names That Start With I Chinese Baby Names That Start With V
Chinese Baby Names That Start With J Chinese Baby Names That Start With W
Chinese Baby Names That Start With K Chinese Baby Names That Start With X
Chinese Baby Names That Start With L Chinese Baby Names That Start With Y
Chinese Baby Names That Start With M Chinese Baby Names That Start With Z

Baby Names by Country of Origin

Are you looking for baby names by Origin? find the best and most unique boy or girl names by Origin along with their meanings. Get great ideas for baby names from around the world.

List of Most Popular Names, Nicknames & Surnames

If you’re on the hunt for Nicknames, Surnames, and baby names for boys and girls. Find the latest, most popular, unique & cute nicknames and names for Baby Boys, Girls, Boyfriends, Girlfriends, Husband, and Wife from a list of 100000+ nicknames and baby names ideas at FinderWheel.com

If you have any suggestions or other nicknames you would like to call your baby boy, let us know in the comments below.