Makar Rashi (Capricorn) Baby Names with Meanings

Capricorn Baby Names

List of Makar Rashi Baby Names for Boys & Girls

Are you looking for the Makar Rashi baby names? Find the latest and most popular Makar Rashi baby names for boys and girls from a list of Hindu Rashi baby boy and girl names ideas.

Check out an alphabetical list of popular Hindu Rashi baby names for your baby or girl. Learn about all kinds of Hindu Rashi baby names with the help of FinderWheel’s Baby names generator tool and choose the perfect one for your little ones.

Popular Baby Boy & Gil Names by Makar Rashi

Check out this alphabetical list of popular Makar Rashi baby boy names and baby girl names and choose the perfect one for your little ones.

Alphabets for Carpicron are Bho, Bhau, Ja, Ji, Jee, Jhi, Khi, Khee, Khu, Khoo, Khey, Khay, Kho, Khau, Ga, Gi, Gee, and Ghee.

Makar Rashi Names for Boys

Here are some of the top and most popular Makar Rashi baby boy names with meanings.

 1. Jnyaneshwar
 2. Khushmeet
 3. Jeevanbabu
 4. Jayaprakash
 5. Jithesh
 6. Jaywant
 7. Jodhpal
 8. Jaivat
 9. Jayaraj
 10. Jaydeep
 11. Jastin
 12. Jevesh
 13. Jushk
 14. Jinendra
 15. Joshva
 16. Jaladhij
 17. Khalipha
 18. Jatwant
 19. Jagapathi
 20. Jagad
 21. Jarrad
 22. Khsitij
 23. Jaathavedhas
 24. Jarron
 25. Joban
 26. Jagjeevan
 27. Jignesh
 28. Khee
 29. Jeevansh
 30. Jaisal
 31. Jalad
 32. Jodhveer
 33. Jitin
 34. Janmeya
 35. Jai Akash
 36. Joginder
 37. Jivram
 38. Jimit
 39. Janakidas
 40. Jarnav
 41. Jaidev
 42. Jazim
 43. Jenish
 44. Jaglal
 45. Khusheel
 46. Jigen
 47. Jasevaraj
 48. Javan
 49. Jeswanth
 50. Jalagandha
 51. Jang
 52. Jalendu
 53. Khagendra
 54. Jaya Kumar
 55. Jaisinha
 56. Jhangimal
 57. Khanish
 58. Jaidayal
 59. Jagadeeswaran
 60. Jagath
 61. Jaishna
 62. Japan
 63. Jwalant
 64. Khus
 65. Jyothiswaroop
 66. Juhith
 67. Jaigath
 68. Jaboah
 69. Jairam
 70. Jalesh
 71. Jeeta
 72. Khazana
 73. Jagjeet
 74. Jasjit
 75. Jivitesh
 76. Jiral
 77. Jahnu
 78. Jyothishkar
 79. Jyotiprakash
 80. Jayadeep
 81. Japman
 82. Jyotindra
 83. Jaiwin
 84. Javin
 85. Jinadev
 86. Jayachandra
 87. Jayantah
 88. Joyal
 89. Jai Darsh
 90. Jaskirit
 91. Jaichand
 92. Jegan
 93. Jagatguru
 94. Jwalan
 95. Jaskirpal
 96. Khush
 97. Juvas
 98. Janam
 99. Jagat Prabhu
 100. Jairaj
 101. Jinabhadra
 102. Jitavarashaye
 103. Jiyaan
 104. Jayi
 105. Jiyan
 106. Jalpan
 107. Jhinook
 108. Jagdev
 109. Jagat
 110. Jai Kishan
 111. Jigar
 112. Jatasaya
 113. Jasapal
 114. Jeemutbahan
 115. Jashith
 116. Jary
 117. Jaganth
 118. Jyotiranjan
 119. Janak
 120. Jithin
 121. Jayaketan
 122. Jai Krishna
 123. Juhit
 124. Jyot
 125. Khathiravan
 126. Jagjivan
 127. Jhoshil
 128. Jeevant
 129. Jaraasandha
 130. Jusht
 131. Jishnu
 132. Jegapriyan
 133. Jaimesh
 134. Jogedra
 135. Jaideep
 136. Jayaganesh
 137. Khemraj
 138. Jasvindar
 139. Khushant
 140. Jakarious
 141. Jujhar
 142. Jayadeva
 143. Jaysukh
 144. Jayadev
 145. Jashun
 146. Jagdeep
 147. Joy
 148. Jyotichandra
 149. Jagatbehari
 150. Khemprakash
 151. Jalp
 152. Jigentan
 153. Jagadhidh
 154. Jaykiran
 155. Jayendra
 156. Jayakar
 157. Jashikar
 158. Khushil
 159. Jaimil
 160. Jitamitra
 161. Jailesh
 162. Jiva
 163. Jhithin
 164. Janyuh
 165. Jith
 166. Jeram
 167. Khushjot
 168. Jhoomer
 169. Joshith
 170. Jagesh
 171. Jugnu
 172. Jitu
 173. Jatila
 174. Jawahar
 175. Jashi
 176. Jitakrodha
 177. Jal
 178. Jebin
 179. Jyotirmaya
 180. Jagajeet
 181. Khemchand
 182. Jaisan
 183. Jyran
 184. Jayesh
 185. Jaitika
 186. Jaspaul
 187. Jaivik
 188. Javesh
 189. Jaradhishamana
 190. Jaimini
 191. Jishanth
 192. Jaisankar
 193. Jagatkishor
 194. Jaicharan
 195. Kharbanda
 196. Jaisheel
 197. Kharadhwamsine
 198. Jagachandra
 199. Jaishankar
 200. Jhanish

Makar Rashi Names for Girls

Here are some of the top and most popular Makar Rashi baby girls names with meanings.

 1. Jakkhleen
 2. Jensi
 3. Japeen
 4. Jayahree
 5. Jasinder
 6. jitha
 7. Jyota
 8. Jaagariti
 9. Joane Joane
 10. Jiti
 11. Jasvee
 12. Jian
 13. Jaymini
 14. Janhavi
 15. Jesri
 16. Jinkal
 17. Jayoti
 18. Khilti
 19. Jasjeet
 20. Jasjinder
 21. Jashmina
 22. Jenya
 23. Jakshani
 24. Jui
 25. Jacquie
 26. Jaishree
 27. Jyotishmati
 28. Jayshri
 29. Jemini
 30. Jameah
 31. Jaya Priya
 32. Jilpa
 33. Jimi
 34. Jayaprabha
 35. Khushmita
 36. Jalvi
 37. Jashmitha
 38. Khalsa
 39. Jasum
 40. Jowaki
 41. Jamuna
 42. Jainisha
 43. Jigruksha
 44. Jayamala
 45. Jayne
 46. Jairekha
 47. Japnail
 48. Jaiman
 49. Jaeleigh
 50. Jeethika
 51. Jayakirthi
 52. Jayanthi
 53. Jiyanshi
 54. Jithi
 55. Juana
 56. Jangi
 57. Jothika
 58. Jayantika
 59. Josya
 60. Jithya
 61. Jailekha
 62. Jessi
 63. Jamelya
 64. Jyotsni
 65. Jaimala
 66. Jaimathi
 67. Jadeyn
 68. Jashvi
 69. Jasmika
 70. Jeevanlata
 71. Jenny
 72. Jaagravi
 73. Jaswitha
 74. Jayit
 75. Jaisya
 76. Jaladhi
 77. Jaanvhi
 78. Khwaish
 79. Jency Jency
 80. Jayathi
 81. Jelaxmi
 82. Jaen
 83. Khusi
 84. Janany
 85. Jaya Lakshmi
 86. Jayana
 87. Jithisha
 88. Jasmitha
 89. Jehannaz
 90. Jhanavi
 91. Jiya Ushas
 92. Jalbala
 93. Jaiti
 94. Jayati
 95. Jassi
 96. Juhi
 97. Janatha
 98. Jayita
 99. Jashwi
 100. Jayamanohari
 101. Jill
 102. Jaihasini
 103. Jaamini
 104. Jigyasa
 105. Jeevnee
 106. Jagsana
 107. Japleen
 108. Jeeva
 109. Jhalak
 110. Jasmeet
 111. Jabeene
 112. Janais
 113. Jambalini
 114. Khushali
 115. Jaral
 116. Khiaa Khiaa
 117. Jaisvi
 118. Jana
 119. Jency
 120. Jasodhara
 121. Jasnoor
 122. Jenika
 123. Jia
 124. Janita
 125. Jarul
 126. Jemisha
 127. Jai Priya
 128. Jodha
 129. Jushti
 130. Jarn
 131. Khahish
 132. Jayitri
 133. Jennisha
 134. Jiya
 135. Jaisnavi
 136. Jassica c
 137. Jovitha
 138. Jawa
 139. Jamielle
 140. Josmitha
 141. Jyotirmoyee
 142. Jasmithya
 143. Khushboo
 144. Jasu
 145. Jasvitha
 146. Jignasha
 147. Jeenam
 148. Jusmeet
 149. Jasleena
 150. Joyshree
 151. Janaya
 152. Jenu
 153. Jovita
 154. Jasima
 155. jayavardhini
 156. Jyothishmati
 157. Jigyasha
 158. Jhilmil
 159. Jaimuni
 160. Jayshree
 161. Jaagruthi
 162. Jiaan
 163. Khushee
 164. Jalanhili
 165. Joshitha
 166. Khyath
 167. Jiyana
 168. Khusbu
 169. Jeshna
 170. Jashmir
 171. Jayaprada
 172. Jayalalitha
 173. Jivita
 174. Juspreet
 175. Jeevitha
 176. Jyothirmai
 177. Jagriti
 178. Jalpa
 179. Jayrani
 180. Jagruthi
 181. Jvala
 182. Jayanthasena
 183. Jivanthika
 184. Jaya Sagan
 185. Jivati
 186. Jayasudha
 187. Jayalalita
 188. Jashwitha
 189. Jamee
 190. Joshna
 191. Jeevanthini
 192. Jagadamba
 193. Jasmit
 194. Jamena
 195. Jeevaa
 196. Jothi
 197. Khyati
 198. Jasminder
 199. Jiganasha
 200. Jusjeet

We hope you have found the perfect Makar Rashi baby boy or girl names from our compilation of unique and trending Hindu baby names tool.

Baby Names by Hindu Rashi

Find the list of all baby names by Hindu Rashi that you are interested in and, follow the below links for further information.

List of Popular Baby Names, Nicknames, and Surnames

If you’re on the hunt for Baby Names, Surnames, or Nicknames. Find the latest, most popular, unique & cute nicknames and names for Baby Boys, Girls, Boyfriends, Girlfriends, Husband, and Wife from a list of 100000+ names ideas at FinderWheel.com

If you have any suggestions or other names you would like to call your baby boy and girl, let us know in the comments below.