Kumbha Rashi (Aquarius) Baby Names with Meanings

Aquarius Baby Names

List of Kumbha Rashi Baby Names for Boys & Girls

Are you looking for the Kumbha Rashi baby names? Find the latest and most popular Kumbha Rashi baby names for boys and girls from a list of Hindu Rashi baby boy and girl names ideas.

Check out an alphabetical list of popular Hindu Rashi baby names for your baby or girl. Learn about all kinds of Hindu Rashi baby names with the help of FinderWheel’s Baby names generator tool and choose the perfect one for your little ones.

Popular Baby Boy & Gil Names by Kumbha Rashi

Check out this alphabetical list of popular Kumbha Rashi baby boy names and baby girl names and choose the perfect one for your little ones.

Alphabets for people born under zodiac sign Aquarius are;- Gu, Goo, Ghu, Gey, Gay, Ghe, Go, Gau, Gho, Sa, Sha, Si, See, Shi, Shee, Su, Soo, Shu, Shoo, Say, Shaa, So, Sho, and Da.

Kumbha Rashi Names for Boys

Here are some of the top and most popular Kumbha Rashi baby boy names with meanings.

 1. Sankhadeep
 2. Shaswat
 3. Shwetbhanu
 4. Sai Ram
 5. Shwetang
 6. Sahvan
 7. Shantidoot
 8. Sukhi
 9. Sunray
 10. Subramanyam
 11. Shivram
 12. Shrenik
 13. Gajananan
 14. Grishm
 15. Sarvarogahara
 16. Sandy
 17. Satya Akshaj
 18. Subramanian
 19. Sahaj
 20. Sachamrit
 21. Shubankar
 22. Srivathsan
 23. Sai Das
 24. Garveet
 25. Survjit
 26. Satyashrawa
 27. Sohandeep
 28. Gaganjeev
 29. Sarvalolkacharine
 30. Suvidh
 31. Shiveshvar
 32. Suddh
 33. Shantappa
 34. Shatayu
 35. Saagarik
 36. Susher
 37. Santhosh
 38. Sanwar
 39. Samihan
 40. Savant
 41. Samaran
 42. Sakaleshwar
 43. Shampak
 44. Souren
 45. Sarvopagunavarjita
 46. Sabal
 47. Simit
 48. Gangeya
 49. Shobith
 50. Sarfraji
 51. Sangit
 52. Selva
 53. Sai Roop
 54. Sadaiappan
 55. Srivatsan
 56. Sada Shiva
 57. Garvit
 58. Sibhi
 59. Sadka
 60. Shoorpakarna
 61. Selva Kumar
 62. Saahas
 63. Smiren
 64. Shri Jagadeesh
 65. Gadhadhar
 66. Sidanth
 67. Saharsh
 68. Shilp
 69. Shadananan
 70. Sutantu
 71. Sawarandeep
 72. Someesh
 73. Satmanyu
 74. Surochan
 75. Suganthan
 76. Subramanya
 77. Sourindra
 78. Saahass
 79. Srithik
 80. Shishul
 81. Shwetahardik
 82. Shobhin
 83. Seetaljit
 84. Sarvan
 85. Sherinder
 86. Savera
 87. Somrik
 88. Satadev
 89. Sandeepan
 90. Srivasthav
 91. Sahashrad
 92. Sai Arjun
 93. Sahlad
 94. Sarbagya
 95. Sampar
 96. Gunaratna
 97. Sarvatman
 98. Shapath
 99. Samudra
 100. Suranjan
 101. Suryabhan
 102. Sharvarish
 103. Srivardhan
 104. Shubhankar
 105. Srivas
 106. Snehakant
 107. Sai Charan
 108. Suvel
 109. Gaurpriya
 110. Samvath
 111. Sannigdh
 112. Shinjan
 113. Senmal
 114. Sahasraakash
 115. Sanjog
 116. Shreyanshu
 117. Samashray
 118. Gurnyam
 119. Suras
 120. Gritik
 121. Sujoy
 122. Santu
 123. Gurusaran
 124. Sidhanth
 125. Sakshik
 126. Gatik
 127. Saubhagya
 128. Sathana
 129. Saadar
 130. Sulalit
 131. Shrivardhan
 132. Swaran
 133. Sai Amartya
 134. Snehil
 135. Saicharan
 136. Sanketan
 137. Sathwaki
 138. Sada Shiv
 139. Sudeep
 140. Sher
 141. Sudipto
 142. Gurman
 143. Sharol
 144. Shandar
 145. Shireesh
 146. Sajith
 147. Shaiksha
 148. Soman
 149. Shitiz
 150. Saujass
 151. Shivanchal
 152. Sanmit
 153. Shreepadma
 154. Soraj
 155. Sulek
 156. Shattesh
 157. Somveer
 158. Gaj
 159. Santosh
 160. Shaantiv
 161. Gahan
 162. Sudhang
 163. Sukarman
 164. Sukandhiya
 165. Srish
 166. Shashankh
 167. Sadar
 168. Sarbojit
 169. Sharun
 170. Samarchit
 171. Sajjra
 172. Sukhit
 173. Satyendra
 174. Seyon
 175. Sapahi
 176. Shwetanshu
 177. Sumuk
 178. Shrimant
 179. Satvamohan
 180. Sitanshu
 181. Sarnagat
 182. Svasthik
 183. Sudhanshu
 184. Saathvi
 185. Shivageeth
 186. Shrot
 187. Sulabh
 188. Sumeesh
 189. Sanabhi
 190. Gyaneshwar
 191. Gaish
 192. Sutejas
 193. Swadhyay
 194. Saahat
 195. Suveeryava
 196. Saubal
 197. Sampreet
 198. Gurjas
 199. Sakhya
 200. Sathi

Kumbha Rashi Names for Girls

Here are some of the top and most popular Kumbha Rashi baby girls names with meanings.

 1. Suryamani
 2. Sukitha
 3. Grahati
 4. Suvarnarekha
 5. Sonita
 6. Samatha
 7. Gangika
 8. Sumantrina
 9. Sudipti
 10. Garati
 11. Sarvari
 12. Sajani
 13. Ghanamalika
 14. Gaatha
 15. Sarvapadravanivarini
 16. Shruja
 17. Sutaa
 18. Sahiti
 19. Shafu
 20. Gangotri
 21. Seya
 22. Gudia
 23. Satvari
 24. Sowndarya
 25. Sayantani
 26. Sananda
 27. Shridula
 28. Sudharmini
 29. Sima
 30. Sunaya
 31. Gunjika
 32. Sonaya
 33. Genelia
 34. Gheethi
 35. Suranjana
 36. Samit
 37. Sunjukta
 38. Gurupreet
 39. Sampritha
 40. Smiti
 41. Shinjani
 42. Suggi
 43. Swathika
 44. Sharayu
 45. Srik
 46. Swarada
 47. Gambhira
 48. Sevati
 49. Shireesha
 50. Gnanal
 51. Santayani
 52. Sarvadnya
 53. Sevitha
 54. Srijana
 55. Surekha
 56. Shesha Harani
 57. Saundarya
 58. Sreelatha
 59. Sherawali
 60. Soumya
 61. Suguna
 62. Samskruthi
 63. Suraksha
 64. Sanghmitra
 65. Samasti
 66. Swarda
 67. Sanchana
 68. Sayuri
 69. Geshna
 70. Sanjiti
 71. Shirja
 72. Shrishti
 73. Sonurita
 74. Ghanavi
 75. Saahana
 76. Sanemi
 77. Geeta
 78. Shiva Ranjani
 79. Subhangi
 80. Srimathi
 81. Sharmada
 82. Shastha
 83. Suditi
 84. Ghata
 85. Givitha
 86. Sphatika
 87. Saheli
 88. Shaakha
 89. Gunja
 90. Snehi
 91. Sammita
 92. Sarasu
 93. Shilpita
 94. Geetasri
 95. Saher
 96. Saee
 97. Shrigeeta
 98. Sanwari
 99. Shubhabrata
 100. Sarvashree
 101. Shubratha
 102. Suriyakala
 103. Sameepta
 104. Swetha
 105. Souravi
 106. Sushita
 107. Sushma
 108. Swaramanjari
 109. Sanjoli
 110. Straina
 111. Sashi
 112. Simbala
 113. Sayantika
 114. Simran
 115. Sheershika
 116. Sashini
 117. Swarna
 118. Sangvi
 119. Shikha
 120. Sindhoori
 121. Swetharani
 122. Shanta
 123. Suryani
 124. Shrutuja
 125. Grisma
 126. Swapna
 127. Suvina
 128. Subhothini
 129. Skimitha
 130. Surina
 131. Suvidha
 132. Sadhita
 133. Shivli
 134. Shachika
 135. Sumeda
 136. Spoorthy
 137. Sai Dhanya
 138. Greeshmita
 139. Straina Soumya
 140. Sindu
 141. Suhasi
 142. Sucharitha
 143. Sankita
 144. Subhagya
 145. Siladitya
 146. Swatika
 147. Sugeshna
 148. Sujitha
 149. Shambavi
 150. Sarina
 151. Shoba
 152. Ghanasindhu
 153. Suraranjini
 154. Svaha
 155. Shambhukanta
 156. Sanchita
 157. Shravika
 158. Shilavatia
 159. Sowmitha
 160. Shaivi
 161. Saini
 162. Shobhika
 163. Sugita
 164. Sanika
 165. Sapna
 166. Sripu
 167. Sanha
 168. Sahaja
 169. Subitha
 170. Satyarpita
 171. Gina
 172. Santhoshi
 173. Shlesha
 174. Surpriya
 175. Geetisha
 176. Salena
 177. Sanjona
 178. Suravinda
 179. Surebha
 180. Suprity
 181. Grihitha
 182. Guddu
 183. Sudarshini
 184. Gouri Nanda
 185. Saakshee
 186. Sudevi
 187. Gandhara
 188. Sahitya
 189. Sanjukta
 190. Swasthitha
 191. Sanithi
 192. Greha
 193. Gurmander
 194. Shantala
 195. Savady
 196. Sriida
 197. Sethulakshmi
 198. Shruva
 199. Sindhu
 200. Saon

We hope you have found the perfect Kumbha Rashi baby boy or girl names from our compilation of unique and trending Hindu baby names tool.

Baby Names by Hindu Rashi

Find the list of all baby names by Hindu Rashi that you are interested in and, follow the below links for further information.

List of Popular Baby Names, Nicknames, and Surnames

If you’re on the hunt for Baby Names, Surnames, or Nicknames. Find the latest, most popular, unique & cute nicknames and names for Baby Boys, Girls, Boyfriends, Girlfriends, Husband, and Wife from a list of 100000+ names ideas at FinderWheel.com

If you have any suggestions or other names you would like to call your baby boy and girl, let us know in the comments below.